Příměstský tábor 2014

Začátek školního roku byl zahájen již v srpnu na příměstském táboře se zaměřením na sportovní gymnastiku. Tábor měl pestrý program, kromě gymnastických průprav a cvičení na nářadí byla náplní tábora také lehká atletika, míčové hry, skoky na trampolíně a pohybové průpravy se základy baletu. Specializovaná gymnastická tělocvična, kde se tábor konal, je ideálním místem pro gymnastický výcvik, neboť zde je stabilně rozestavěné nářadí, trampolína a další nezbytné pomůcky pro trénink.  Kromě toho je na dosah také výborné vybavení LA stadionu a pískové hřiště pro beach-volejbal, kde je možno provozovat různé venkovní sportovní aktivity jako doplněk činnosti.

Cílem tábora byla příprava na běžný výcvik, proto bylo nutné zařadit také posilovací a zpevňovací cvičení a tím dostat děti rychleji do tréninkového tempa.  Cvičení probíhalo ve dvou fázích, v polední přestávce děti poobědvaly v blízké příjemné restauraci  S-club. Po krátkém poledním odpočinku, vyplněném hrami, probíhal odpolední výcvik podle počasí a potřeb jednotlivých tréninkových skupin a potom se děti postupně rozcházely domů.  Tato forma tábora se velmi líbila dětem i rodičům a určitě se bude příští rok opakovat.

Tábora se zúčastnilo 18 cvičenek a cvičenců, do běžného výcviku v září jich však nastoupilo více.  Největší zájem je již tradičně o cvičení nejmladších dětí v přípravce, kde se letos zapsalo cca 45dětí, starší z nich již v září přešly do skupiny s náročnějším tréninkem a 4-5 leté děti absolvují základní výcvik se zaměřením na všestrannost.

Celkově se v klubu připravuje cca 65 dětí, kromě nich zde mají možnost pravidelného cvičení i starší ženy, které se věnují relaxačnímu a posilovacímu cvičení, využívají možností protažení na velkých míčích a zaměřují se na gymnastická cvičení vhodná pro tuto věkovou kategorii.  Kondiční posilování je náplní cvičebních jednotek spíše pro muže, kteří využívají klubovou posilovnu ke svému sportovnímu vyžití.

Fotky naleznete ve fotogalerii