Nábor nových členů 2015

Gymnastický klub mládeže pořádá v týdnu od 1. 9. 2015 do 4. 9. 2015 nábor děvčat do přípravky sportovní gymnastiky a pohybové výchovy.

Výcvik bude zahájen v září a probíhá celoročně v rozsahu 1x týdně (1 – 1,5 h.) ve specializované gymnastické hale na tř. 17. listopadu 5 v Olomouci.

Nábor je určen pro děvčata:

 • roč. nar. 2009 (narozená na podzim)
 • roč. nar. 2010
 • roč. nar. 2011 (narozená na jaře)

Počáteční výuka bude zaměřena na nácvik:

 • základních pohybových dovedností
 • rozvoj síly a obratnosti
 • základních gymnastických dovedností (kotouly, přemet stranou…)
 • základů baletní přípravy

Pokud děvčata prokážou předpoklady a zájem o tento druh sportovní činnosti, mohou pokračovat i v dalším období v řádném výcviku sportovní gymnastiky.

Zájemci se mohou hlásit na tel. č. : 721 342 210 nebo na mailových adresách:

mirka.vyvleckova@seznam.cz

petravyvleckova@seznam.cz

Přípravka – 1x týdně:

středa: 15.30 – 16.30 (základní)

středa: 15.30 – 17.00 (vyspělejší)

Do přípravky zařazujeme dívky ve věku 4,5- 6 let.

Děti jsou rozděleny do dvou až tří skupin podle věku a výkonnosti.

Trénink je zaměřen zejména na:

 • rozvoj základních pohybových schopností
 • rozvoj síly, obratnosti, kloubní pohyblivosti, koordinace apod.
 • nácvik správného držení těla a základy baletní techniky/chůze, kroky, pohyby paží aj./
 • nácvik základních akrobatických prvků, gymnastických skoků a poskoků, jednoduché přeskoky na nářadí, chůze, poskoky a obraty na kladině apod.
 • Po absolvování 1-2 letého kurzu v přípravce (do 6 let) pokračují zájemci v gymnastickém výcviku nebo mohou využít svých získaných dovedností v jiném sportovním odvětví

Gymnastika dívek

V této kategorii jsou nově zařazovány dívky 6-7 leté, které projdou jednoduchými pohybovými testy a poté jsou zařazeny do odpovídajících výcvikových skupin.

Počet cvičenek ve družstvu je 6-8 a jejich výcvik se zaměřuje na zvládnutí postupně náročnějších gymnastických tvarů na akrobacii, přeskoku, hrazdě a na kladině.

Součástí přípravy jsou rovněž základní lekce baletní a taneční průpravy, posilování, zlepšení techniky běhu, odrazu, také skoky na trampolíně a další.

Děti se mohou dle svého zájmu a stupně připravenosti každoročně účastnit soutěže TeamGym ve skupinové akrobacii, skocích na malé trampolíně a přeskocích přes nářadí, případně klasických soutěží ve sportovní gymnastice.

Tréninky všech věkových skupin probíhají: 2-3x týdně 15.30 – 17.30, resp. 15.00 – 17.00.

novinky2novinky  novinky 3 novinky 1