Gymnastická přípravka 2017-2018

Gymnastický klub mládeže pořádá výběr děvčat do přípravky sportovní gymnastiky a pohybové výchovy.

Výběr je určen pro děvčata :

  • roč. nar. 2010(je potřeba mít již základní gymnastické dovednosti)
  • roč. nar. 2011(s jednoduchým pohybovým testem )
  • roč. nar. 2012
  • roč. nar. 2013 (narozená na jaře)

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit svou dceru do gymnastické přípravky, se mohou hlásit v průběhu června, dále pak v červenci a srpnu na mail. adrese:mirka.vyvleckova@seznam.cz / příp. petravyvleckova@seznam.cz/,nebo telefonicky na tel. č. 721 342 210, kde obdrží podrobnější informace, případně budou pozváni s dcerou k vykonání  jednoduchého pohybového testu.

Výběry budou pokračovat do naplnění kapacity jednotlivých družstev.

Výcvik bude zahájen v září a bude probíhat celoročně v rozsahu 1- 3x týdně ( dle věku a vyspělosti) ve specializované gymnastické hale na adrese17.listopadu 5v Olomouci. Bližší informace o činnosti klubu viz tento web.

Počáteční výuka bude zaměřena na nácvik:

  • základních pohybových dovedností
  • rozvoj síly a obratnosti
  • základních gymnastických dovedností (kotouly, přemet stranou…)
  • základů baletní přípravy

Pokud děvčata prokážou předpoklady a zájem o tento druh sportovní činnosti, mohou pokračovat i v dalším období v řádném výcviku ve sportovní gymnastice.

Na všechny šikovné holčičky se těší kolektiv trenérek GKM Olomouc.