Cvičení dětí

Přípravka – 1x týdně:

středa 16:00 – 17:00 (mladší)
středa 16:00 – 17:30 (starší)

V přípravce jsou zařazeny začínající dívky ve věku 4-6 let.
Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku.

Po ročním výcviku v přípravce přecházejí starší (5-6 leté) dívky, které chtějí pokračovat do oddílu s frekvencí tréninků 2-3x týdně.

Trénink v přípravce je zaměřen zejména na:

• rozvoj základních pohybových dovedností
• rozvoj síly a obratnosti
• nácvik základních gymnastických dovedností (kotouly, přemet stranou….)
• nácvik základů baletní přípravy a správného držení těla

gkmcdnew_foto_06 gkmcdnew_foto_05 gkmcdnew_foto_03 gkmcdnew_foto_04 gkmcdnew_foto_02 gkmcdnew_foto_01